Chok-traumeterapi

chock_terapi

Praktisk talt alle psykiatriske lidelser kan betragtes som lidelser med forbindelse til selvreguleringen.  Allan Schore

Mærkes det som om, at dit liv er blevet forandret efter en eller flere overvældende hændelser? Har du kropslige og følelsesmæssige reaktioner, det er svært at genkende og håndtere?

Livet kan til tider møde os med udfordringer, der er større end de psykologiske og kropslige færdigheder, vi har udviklet til at håndtere belastninger med. Disse oplevelser kan derved opleves traumatiserende.

Chok-traumeterapi tilstræber at hjælpe dig med at bringe orden i kaos gennem indsigt i nervesystemets overlevelsesreaktioner og ikke mindst at regulere stresstilstandene i traumets kerne gennem kommunikation på et kropsligt og sansemæssigt niveau.

Det afgørende er ikke den konkrete trussel, men om du bevidst eller ubevidst oplever truslen som overvældende truende, og at du ikke har formået eller har haft mulighed for at kæmpe imod eller flygte. Sådanne situationer sætter vores krop og hjerne i højeste stress-beredskab. De handlinger vi udfører herfra kommer fra instinktet og er uden for viljens kontrol.

En traumatiserende begivenhed opfattes som en overvældende trussel, der tvinger personen til at handle instinktivt, fordi der ikke er tid til at tænke over, hvordan man redder sit liv. De instinktive handlinger har faktisk større held med at redde livet, end rationelt overvejede handlinger ville have haft det. Men for nogle er prisen et traumatisk chok, ved at vores primitive hjernestamme overtog styringen og bestemte over vores frie vilje.

Et traume er således en subjektiv oplevelse af en overvældende begivenhed, der erfares truende for den fysiske eller psykiske rumningskapacitet, som f.eks.:

  • Ulykker, trafikuheld, brand,
  • Overfald, trusler, seksuelle overgreb, tab af nære relationer
  • Sygdom og operationer
  • Svigt, specielt i barndommen
  • Naturkatastrofer og terror
  • At overvære vold og ulykker eller at se folk som er skadet

Behandlingen
I chok-traume terapien ønsker jeg at give dig kompetencer til at mestre traumer og andre former for høj-stressbelastning med kropslige og ressourceorienterede færdigheder.

At ”lande” efter en høj-stress hændelse tager tid. Lykkes denne ”landing” ikke, kan vi opleve at tilliden til vores liv, til andre eller os selv er forandret. Det handler om at hukommelsen ikke har fået ”sat et punktum” for hændelsen, og at hjernen bliver ved med at aktivere kroppen til kamp eller flugt.

Ved traumer stiger aktiveringen i nervesystemet, og traumer er præget af dissociation, hvilket vil sige, at de låste mønstre ligger uden for bevidstheden. De er ofte bundet i kropsligt, sansebaseret hukommelse. Derfor er den terapeutiske tilgang, ud over indsigt i hjernens hensigtsmæssige overlevelsesstrategier, baseret på træning af kropslige nærværs-færdigheder som f.eks. rumning, centrering, jordforbindelse, regulering af kontakt, tryghedsfærdigheder mm.

I terapien vil jeg øge din viden om højstress-tilstande og reaktioner, give dig ”værktøj” til at bremse stressreaktionerne i kroppen og støtte dig til at få kontakt til dine ressourcer igen.

Ressourceorienteret færdighedstræning er en psykoterapeutisk metode som rækker ind i adfærd og forsvarsmønstre knyttet til uforløste traumer, og gennem træning af kropslige og kognitive færdigheder, kan låste overlevelsesstrategier komme i bevægelse – og selvheling kan etableres.

Der er i den terapeutiske tilgang hentet inspiration fra:
Merete Holm Brantbjerg, MOAIKU
Ulla Rung Weeke, Psykosomatik
Peter Levine: Somatic Experience (SE)