Forskellige teorier

Organisk psykoterapi heler sår gennem relationen mellem terapeut og klient

Min tilgang er bl.a. udviklet fra Organisk Psykoterapi, som er baseret på en klientcentreret, fænomenologisk og Gestaltterapeutisk tradition med kroppen og dit unikke selv som centrum. I Organisk Psykoterapi er jeg “kropsligt resonerende” med dig i kampen for at generobre tabte “livsandele”.

I terapien bruges både kropslige og psykologiske teknikker til at komme ind til dine autentiske tilstande, så din personlige kerne får mulighed for at heles. Denne spejling og lydhørhed betyder, at du kan vokse organisk og udvikle ressourcer og færdigheder til både indre modning og til bedre håndtering af den ydre verden. (Læs mere om Organisk Psykoterapi)

Alt efter relevans henter jeg også inspiration fra

Neuroaffektiv udviklingspsykologi: Omhandler brobygning mellem den nyeste hjerneforskning og udviklingspsykologien: I Neuroaffektiv Psykoterapi er den asymmetriske alliance sammenlignelig med den afstemning, der foregår i den sunde forælder-barn-relation. Psykisk udvikling handler herved overordnet om at udvide nervesystemets arousalkapacitet, støtte limbisk (følelsesmæssig) afstemning og aktivere højere neokortikal (tankemæssig) aktivitet, så man kan reflektere over sig selv og udvide impulskontrol.  (Læs mere her)

Tilknytningsteorierne: Teorierne betragter kvaliteten af barnets tidlige tilknytning til de primære omsorgsgivere som en psykologisk indre model, der integreres som del af barnets personlighed, og som kommer til at fungere som guide for kvaliteten af fremtidige voksne relationer.

Chok/traume terapien: Tilgangen omhandler mestring af traumer og andre former for høj-stress belastning ud fra et kropsligt og ressourceorienteret perspektiv. Ressourceorienteret Færdighedstræning er en terapeutisk metode som rækker ind i forsvarsmønstre knyttet til uforløste traumer. Gennem træning af kropslige og kognitive færdigheder, kan låste overlevelsesstrategier komme i bevægelse – og adgang til selvhelende kræfter kan åbnes.

Kerneterapi: Kerneterapi er en særskilt retning inde for den kropsorienterede psykoterapi, hvor der arbejdes med kropsfordybelser, der åbner for kroppens erindringer helt ned på celleplan. Herved kommer kontakten til de følelser, oplevelser og erindringer, vi har lejret i kroppen, som kan blokere for en fri gennemstrømning af energi.