Individuel terapi

”At føle sig set af en anden, eller blive ”limbisk kendt”, er første skridt i en følelsesmæssig helingsproces og i en forandring af ens oplevelsesverden” (Susan Hart)

Uanset om du har brug for et kortere forløb i forbindelse med akutte livsforandringer, eller et længere forløb forbundet med f.eks. traumer og problematiske livsmønstre, er min tilgang baseret på overbevisningen om, at vækst opstår ud fra nærvær og respekt.

Hvordan jeg arbejder:
Min tilgang til psykoterapi og menneskelige vækstprocesser tager udgangspunkt i både tankemæssige, følelsesmæssige og kropslige færdigheder. I terapien arbejdes der derfor med;

  • Kognitive (tankebaserede) tilgange til øget bevidsthed og handleevne
  • Følelsesregulerende og bearbejdende tilgange
  • Kropslige redskaber til regulering af nervesystemet og til kontakt af ressourcer

Derudover er jeg inspireret af IFS – Internal Family Systems, – en nyere unik terapiform, udviklet af Richard C. Schwartz, som på respektfuld vis integrerer det enkelte menneskes indre, mangfoldige dele samt underbygger Selvets opbyggende kraft.

Jeg vægter relationen og trygheden højt. Det vil sige, at et terapeutisk forløb bygges op omkring kontakten til det menneske, du er i dag – med fokus på dine ressourcer og de potentialer, du ønsker at udvikle og bringe i spil i dit liv. Dette kan f.eks. foregå med en undersøgelse af, på hvilke måder din fortid spiller ind i din nutid, i en tillidsfuld atmosfære og med et tempo, der er passende for dig.

Med nærvær og respekt finder vi sammen mål og retning for din proces. Mit ønske er at skabe en tryg platform til brydning af fastlåste mønstre. Derigennem kan der opstå ny indsigt, ressourcer og færdigheder til at skabe forandringer for det liv, du ønsker at leve fremover.