Samarbejdspartnere

I nogle af terapiprocesserne kan det være givtigt at arbejde tværfagligt. Det vil sige, at jeg i samarbejde med dig vurderer, om der eventuelt skal en ernæringsterapeut, en zoneterapeut, en kraniosakralterapeut, homøopat eller anden fagperson som supplement til den terapeutiske proces.

Logo_center_f_terapi

Jeg har klinik på Center for Ernæring og Terapi, CET www.cetcenter.dk, hvor jeg dagligt er i kontakt med et bredt udvalg af terapeuter, kropsbehandlere, ernæringsterapeuter og undervisere i et fagligt klinikfællesskab, IFIB – Institut For Integreret Behandling www.ifib.dk.

Logo_IFIB

Jeg er ligeledes i en tværfaglig netværksgruppe af komplementære behandlere Netværk for Integreret Behandling, NFIB www.nfib.dk

Logo_NFIBLogo_NFIB2

Netværk for Integreret Behandlinger er sammensat af etablerede behandlere inden for komplementære behandlingsformer, og formålet er:

  • at kvalitetssikre brugen af komplementær behandling
  • at være faglige konsulenter for brugerne
  • at samarbejde på tværs af faggrænser
  • at samarbejde med praktiserende læger

Logo_find_vej_junglen

Pilotprojekt
NFIB har i 2013 startet et pilotprojekt med en gruppe på max 16 behandlere i Storkøbenhavn. Hensigten er at afprøve netværksmodellen, hvor klienten oplever et samarbejdende behandlerteam med mulighed for indledende visitation og efterfølgende personlig tovholder gennem de komplementære behandlinger, der vurderes hensigtsmæssige i det individuelle forløb. En del af pilotprojektet er, at tilbyde informationsaftener til sundhedspersonale og at gøre det enklere for praktiserende læger at finde frem til kvalificerede alternative behandlere, der samarbejder om patienten.

Logo_EFT_institut

Jeg samarbejder desuden med EFT-instituttet omkring undervisning og som individual-terapeut for terapeutstuderende; www.eftinstituttet.dk.

 

DKCEFTJeg samarbejder med Dansk Center for Emotionsfokuseret Parterapi, hvis formål er at styrke kendskabet til og udbredelsen af Emotionsfokuseret Parterapi i Danmark, samt at støtte op om et levende netværk blandt udøvere af Emotionsfokuseret Parterapi.


Desuden: Tværfaglig samarbejdspartner:

Meriam Al-Erhayem – Psykoterapeut og Underviser

meriamalerhayem.dk/

Erfaren psykoterapeut i København udbyder efterudannelser til psykoterapeuter | Tilbyder også individuel og parterapi | Tlf.: 26 16 61 11 | ma@meriamal.dk