Neuroaffektiv psykoterapi

Det eneste der kan hele mangelfuld tilknytning og sikre personlighedsudvikling, er etablering af en tilknytning, der bygger på hensigtsmæssig følelsesmæssig afstemning – Susan Hart

Hvad er neuroaffektiv psykoterapi?
Personlighedsudvikling og dermed også psykoterapi sker i en relations-proces, som dybest set foregår ud fra det basale behov, vi har for at føle os set og forstået af andre. Det er derfor den gensidige følelsesmæssige afstemning mellem klient og terapeut, der er selve behandlingen.

Jeg arbejder derfor sammen med dig om at skabe en række nye centrale relations-erfaringer i den psykoterapeutiske kontakt, der kan udfolde de potentialer hos dig, der ikke tidligere er blevet set og mødt og derfor ikke er kommet til udtryk.

I psykoterapien er den asymmetriske alliance sammenlignelig med den afstemning, der foregår i den sunde forælder-barn-relation. Den måde forælder og barn indgår i en afstemt og fleksibel proces, får en afgørende betydning for nervesystemets evne til at balancere sig – hvilket skaber grundlaget for evnen til at regulere krop og følelser.

Nyere neuropsykologiske teorier peger på, hvordan både følelsesmæssige og mentale strukturer udvikles på baggrund af en tidligere udviklet kropslig sansning. Fundamentet for neuroaffektiv psykoterapi er, at hjernen anses for at være et selvorganiserende system, der udvikler sig gennem samspil med et andet selvorganiserende system – altså at selvoplevelsen er afhængig af andres nærvær og handlinger – og at denne udvikling kan ske gennem hele livet.

Den Tre-enige hjerne

Psykoterapi handler generelt om følelsesmæssig og interpersonel udvikling, og det kræver forbindelse mellem kropssansning, følelse og sprog – Susan Hart

Hjernen har gennem millioner af år udviklet sig ”nedefra og op” og ”indefra og ud”, således at højere hjernecentre har udviklet sig som overbygninger på lavere og ældre dele. Paul MacLean udviklede teorien om den Tre-enige hjerne, hvor han delte hjernens strukturer op i tre forskellige lag udviklet hierarkisk gennem evolutionen:

  • Krybdyrhjernen: Denne hjernedel arbejder instinktivt og består bl.a. at det Autonome nervesystem, hvor nervesystemets arousal reguleres.
  • Den ældre pattedyrshjerne eller det limbiske system: Dette lag muliggjorde sociale samspil og dermed også sociale emotioner/følelser.
  • Den nye pattedyrhjerne: Området viderebearbejder kognitive, tankemæssige rationaler, og gør os bl.a. i stand til at mentalisere og planlægge strategier.

De terapeutiske metoder virker enten gennem:

”bottom-up”-processer i den tre-enige hjerne, hvor forandringer på dybe kropslige og følelsesmæssige niveauer kan skabe forandringer på højere mentale niveauer, – altså hvor kropslig bearbejdelse også udvikler følelser og bevidsthed.

– eller gennem ”Top-down”-processer, hvor forandringer i de tankemæssige mønstre får indflydelse på de underliggende følelser og kropslige sansninger.

Både top-down og bottom-up-integration forbinder de forskellige niveauer i den Tre-enige hjerne og samler krop, følelser og bevidsthed. Den måde vi sammen som klient og terapeut indgår i en afstemt, fleksibel proces, får således en betydning for nervesystemets videre regulering og udvikling.

Det psykoterapeutiske rum er derfor beregnet til at støtte væksten af nye neuroner og integrere nye neurale netværk, dér hvor tidligere afstemning har manglet eller fejlet. Jeg bliver hermed som terapeut ”karavanefører” for disse reparerende og udviklende processer. 

Eksisterende neurale kredsløb ændres af det, der sker i nutiden, så det, der sker nu, kan forandre fortiden. En vellykket terapeutisk proces skal gerne reorganisere og integrere de neurale kredsløb, som er skabt igennem uhensigtsmæssige strategier fra fortiden. Susan Hart

Har du svært ved at regulere dine følelser?
Hos nogle mennesker, kan de mentale områder have en begrænset følelseshæmmende evne, og her tager neuroaffektiv behandling udgangspunkt i vurderinger af nervesystemets nærmeste udviklingszone for personlighedsmodning. (Zonen for den nærmeste udvikling, er oprindeligt det område, hvor barnet sammen med en voksen kan klare opgaver, som det endnu ikke kan klare på egen hånd).

Psykisk udvikling handler herved overordnet om, via nærende samvær, at udvide nervesystemets arousalkapacitet, støtte limbisk afstemning og aktivere højere mentaliserende aktivitet, så du som klient bedre kan reflektere over dig selv og derved udvide din impulskontrol.

LÆS MERE.