Spiseforstyrrelser

  • Afhænger dit humør af, hvad du spiser eller vejer?
  • Spiser du, selv om du ikke er sulten, og føler du skam bagefter?
  • Er du overoptaget af din krop og dit udseende, og fylder mad meget i dit liv?

Hvis du genkender noget af dette, kan det være, at du har et kompenserende forhold til mad.

Hvad er en spiseforstyrrelse udtryk for?
Alle mennesker har et forhold til mad, – og det starter allerede ved undfangelsen. At indtage næring kan have betydet velvære og god kontakt, men mad kan også være brugt som trøst eller belønning under opvæksten, og mønstrene kan fortsætte i voksenlivet. Ved en spiseforstyrrelse bliver kroppen en slagmark for indre følelsesmæssig smerte.

Spiseforstyrrelsen er kommet som en nødvendig overlevelsesstrategi – og dens sprog skal oversættes til mere konstruktive løsninger.

En spiseforstyrrelse er oftest et symptom på, at der er indre og ydre konflikter i et menneskes liv. Men alle symptomer – hvor destruktive de end kan se ud – er et forsøg på at mestre ubærlige kropslige og følelsesmæssige tilstande, der endnu ikke er fundet andre og mere konstruktive løsninger på.

Der er mange former og grader af spiseforstyrrede forhold til mad og krop. Jeg arbejder med ydmyghed og respekt omkring, at alle de kompenserende former har en vigtig og beskyttende funktion, som terapien langsomt kan afdække, bearbejde og finde nye og bedre livsstrategier til.

Generelle træk ved en spiseforstyrrelse er ofte:

  • Skam – en følelse af forkerthed,
  • Lavt selvværd og selvtillid,
  • Høj sensitivitet,
  • Indre uro, utryghed og angst