Værdigrundlag

Mit menneskesyn inkluderer en åbenhed over for alle trosretninger og former for spiritualitet. Søgen efter meningsfylde og tilknytning ser jeg som en integreret del af dét at være menneske.

Det er min overbevisning, at vi fødes med en essens – en kerne – og har en personlighed, der er dannet gennem genetiske, biologiske og relationelle påvirkninger gennem hele livet. Dette udviklingsfelt mellem essens, personlighed og relationer har min vedvarende nysgerrighed og afpasses respektfuldt i den terapeutiske proces.

Jeg har over 25 års erfaring med at være rejsefælle for menneskers udvikling og vandring gennem livet. Disse fælles rejser har været kortere eller længere – men grundliggende i en retning af større livsduelighed, trivsel og personlig frihed.

Jeg er alle mine nuværende og tidligere klienter dybt taknemmelige for tilliden til, at jeg har måtte rejse sammen med dem.

Etik:
Jeg er omfattet af og arbejder ud fra Dansk Psykoterapeutforenings etiske regler. Se www.dpfo.dk

Vedr. tavshedspligt er jeg omfattet af gældende regler i “Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt, dialog og samarbejde med patienters pårørende” fra Sundhedsstyrelsen. Se vejledning nr. 9494 af 04/07/2002 på www.retsinformation.dk